Tools om de kwaliteit van leven te verhogen

Binnen het leefstijlprogramma ‘Vitaliteit en Energie’ heeft REIN een toolbox opgesteld om de kwaliteit van leven verhogen en daarmee de vitaliteit. Alhoewel niet leidend kan het wel enige verheldering opleveren.  Sta jij open voor, ben je bereid je in te willen spannen en stel jij je positief op ten opzichte van (aankomende) veranderingen? Print de toolbox dan uit, hang het op een zichtbare plek of ga er met REIN mee aan de slag!

Read more

Van inspireren naar floreren

Begin 2015 heeft er een kick-off plaatsgevonden tussen de afdeling sociale zaken van de gemeente Rijswijk en REIN. Vanuit het samenwerkingsverband en de speerpunten verdieping, verbinding en verankering is er een gezamenlijk doelstelling geformuleerd gericht op re-integratie. Onze visie- iedere Rijswijker telt en binnen de mogelijkheden wordt er gekeken naar welzijn en gezondheid, werk en de toename van zelfredzaamheid. Werk kan hierbij onderverdeeld worden in: regulier werk, werk met behoud van uitkering, vrijwilligerswerk, gesubsidieerd werk of een eigen onderneming starten.

Read more

Goede voornemens

Lieve leden,

Allereerst het beste toegewenst voor 2016 en dat het hopelijk een jaar gaat worden rijk aan gelukzalige en liefdevolle momenten!! Zoals elk jaar maken miljoenen mensen goede voornemens voor het nieuwe jaar en gaan ze naar trainingen om fitter te worden, om de gezondheid op peil te houden of vanwege het sociale component. Maar zoals vaak het geval is met goede voornemens zijn de intenties goed, maar worden ze niet lang vastgehouden. Er is zelf een dag naar vernoemd. 17 januari is het de internationale “Ditch New Year Resolution Day”. Samengevat: heel wat mensen laten hun goede voornemens na deze datum varen. “Ik heb het geprobeerd, volgend jaar beter, volgend jaar een nieuwe kans.”

Read more

Dorstgevoel en vitaliteit

Omdat er hedendaags zoveel aandacht uitgaat richting complexe facetten zoals de ideale hoeveelheid proteïne- en koolhydraten inname, ketonendieet, de beste macronutriënten verhouding, prestatie bevorderende suppletie, is het niet verwonderlijk dat iets natuurlijk en vanzelfsprekend zoals water onderbelicht blijft. De noodzaak om genoeg water te drinken en jezelf gehydrateerd te houden kan niet genoeg benadrukt worden.

Read more

Eiwitten

Een compleet voedingspatroon is opgebouwd uit een mix van macro- en micronutriënten. Onder de macronutriënten valt te verstaan: koolhydraten, eiwitten en vetten. Hoewel we veel voedingsstoffen verwelkomen, zijn er een aantal belangrijker dan anderen. Deze stoffen noemen we essentieel, wat impliceert dat we het nodig hebben om een homeostase in ons lichaam te handhaven, echter niet zelf kunnen produceren. Later meer hieromtrent. Als we inzoomen op de eiwitten kunnen we vastberaden stellen dat eiwitten het fundament vormen van alle cellen, het hart van alle organische bedrijvigheid. Eiwitten, ook wel peptiden genaamd, zijn absoluut onmisbaar bij de opbouw van de celstructuur, de aanmaak van hormonen, neurotransmitters, antilichamen, enzymen en bij het onderhoud van het spierstelsel. Eiwitten zijn daarom de pijlers van het leven en bij uitstek de bouwstof en gereedschap van ons lichaam!

Read more

Een spiegel is een bedoeld om een beeld te reflecteren zoals het is, zonder het fraaier of gebrekkiger te maken. Van een spiegel willen we een beeld, geen preek. Het kan zijn dat we het beeld dat we zien niks vinden; dan nog bepalen we graag zelf of we voor een cosmetische correctie gaan….. Een helder beeld, in een glazen spiegel of in een gespiegelde emotie biedt kans op het zelf nemen van initiatief, tot bijwerken en veranderen.

– H Ginott

Vitaal bewegen

Beweging wordt mogelijk gemaakt door een nauwkeurig samenspel van verscheidene facetten binnen het menselijk lichaam. De wetenschap van de ontogenese schenkt veel aandacht aan de ontwikkelniveau ’s van zenuwbanen, spier- en gewrichtssystemen. Zo’n samenspel in de meest pure vorm manifesteert zich al in de eerste levensjaren. Een baby leert bewegen door te voelen (proprioceptieve ontwikkeling) en door ingebouwde motorische programma’s. Getriggerd door de wondere wereld heft hij na enkele weken zijn hoofd op, in buikligpositie steunend op de onderarmen. Dit beweegpatroon is ook wel bekend als de crocodile breath met press-up voor thorocale extensie, met de inzet van nek- en scapula stabilisatie. Is dit eenmaal onder de knie wordt er in tripple flex positie steunend op één arm gereikt naar het o zo interessante melkflesje op de tafel. Hierbij wordt de anti-rotatie stijfheid uitgedaagd. Wonderlijk om de beweegontwikkeling bij baby’s te mogen aanschouwen. Het vertoont grote gelijkenissen met corrigerende oefeningen uitgevoerd binnen het revalidatie-/sportprogramma van REIN . Zo zijn wij allen bekend met oefeningen zoals rollen, push-up, kruipen en squatten. De basis wordt jong intuïtief aangeleerd, zaak is om contact te blijven met het lichaam en aandacht te houden voor lichaamspositie.

In balans

Gewichtsregulatie lijkt vooral het speelveld te zijn voor voedingsinname. Het aandeel van fysieke activiteit is relatief klein en in veel gevallen zelfs verwaarloosbaar. Dat wil niet zeggen dat ik van mening ben dat fysieke activiteit onbelangrijk is, vooral voor de gezondheid. Een disbalans lijkt in de meeste gevallen terug te voeren op een verstoorde energiebalans. Met andere woorden: we eten meer/minder dan het lichaam bij onze levensstijl nodig heeft. Naast de veranderingsbereidheid is een eerste en belangrijke stap in de goede richting je voedingsgewoonten in kaart te brengen en deze langzamerhand te veranderen. REIN ziet dit als het raamwerk van mindless –mindful eten.

Voor het aankomen, afslanken, vitaliseren dien je je ervan bewust te zijn dat het een ingreep is in je huidige manier van leven. Balans kan ontstaan door op een niet-oordelende wijze, aandacht in het hier en nu gefaseerd een juist gedragspatroon in te laten slijten en dat ontstaat door het te doen en herhaling. Tools om chronische gedragsverandering te bewerkstelligen en evenwicht in jezelf te vinden doe je bij REIN. Informeer naar de mogelijkheden: info@reinvitaal.nl

Brace the impact!

Iemand die stand kan houden wordt spreekwoordelijk ook wel geroemd als “iemand met een ruggengraat”. Wonderbaarlijk aangezien een ruggengraat an sich beperkte stabiliteit van zichzelf heeft. Ontdaan van alle samenwerkende spieren zal de compressiekracht beperkt moeten blijven tot nog geen 10 kg voordat het als een kaartenhuis in elkaar stort (Lucas D, 1961). Ons wervelkolom is kwetsbaar bij herhaalde verhoogde druk en heeft tijd nodig om te herstellen. Zoals het in de natuur werkt, zo ook in het lichaam. Het is van belang dat er een evenwicht gevonden wordt tussen belasting en belastbaarheid. Disbalans kan leiden tot letterlijke scheefgroei.

Read more

Neem contact op

Maak kennis met studio Reinvitaal! Wil je eerst sfeer proeven, volg dan vrijblijvend een try-out. Vul rechtsonder de gegevens in en wij nemen spoedig contact met je op.