“Het ademt. Het leeft. Het beweegt. Het begrenst. Het blokkeert. Het voelt. Het beleeft. Het voelt mee. Het uit.”

lichaamsgeoriënteerde interventie

Wat heeft het lichaam u te vertellen? Herkenning in onderstaande sensaties?

  • Zwaar in het lijf voelen bij neerslachtigheid;
  • Hoog in de ademhaling zitten als u gespannen/ angstig bent;
  • Onduidelijke pijnklachten in uw lichaam ervaren;
  • Uw lichaam anders beleven dan u wenst;
  • Opgejaagd voelen vanwege alle opgelegde druk;
  • Rusteloosheid of zeer alert zijn ten gevolge van ingrijpende gebeurtenissen;

REIN kan iets voor u betekenen.

REIN werkt samen met u toe naar een sprekend lichaam en een lichaam dat psychisch spreekt.

Het lichaam neemt een belangrijke positie in en betekenisvolle herinneringen die wij in ons dagelijks leven opdoen ontstaan uit actie, beweging en lichamelijk contact. Het lichaam heeft als het ware een eigen taal en geheugen. Daarnaast spelen bewegen en lichamelijkheid een belangrijke rol in de interactie: zij vormen een brug tot contact, communicatie en zelfrealisatie. De basale ervaringen en belevingskwaliteiten (zoals op eigen benen staan, stevig staan, een standpunt hebben, je laten opvangen en dragen, ruimte innemen, vasthouden en loslaten) zijn in overdrachtelijke betekenis in het dagelijks leven karakteristiek voor bepaalde psychische kwaliteiten. Een verstoring kan leiden tot lichamelijke sensaties, blokkades, spanningen en impulsen die soms moeilijk met woorden te omschrijven zijn. REIN biedt de vaardigheden aan om te leren luisteren naar het lichaam als ‘pratend subject’.

Met behulp van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken werkt REIN samen met u toe naar een sprekend lichaam en een lichaam dat psychisch spreekt. Centraal staan het leren herkennen van eigen en andermans lichaamshouding en -signalen, er ontvankelijk voor te zijn en samenhang te ontdekken met onderliggende mentale toestanden. De lichaamsgeoriënteerde interventies kunnen zowel losstaand als aanvullend op het huidig therapeutisch proces ingezet worden.

Binnen het lichaamsgerichte kader komen onder andere de volgende processen herhalend en geïntegreerd aan bod:

Gronden, lijfspraak, lichaamsbewustzijn, emotieregulatie, impulscontrole, exposure, begrenzing, expressie, bewegingsactivering, relaxatie, weerbaarheid, assertiviteit.

Neem contact op

Maak gratis kennis met REIN! Wil je eerst de sfeer proeven bij ons, volg dan vrijblijvend een proefles. Indien het bevalt kan je gelijk doorgaan met jouw gezondere leefstijl!