Binnen Studio Reinvitaal wordt er samen met u toegewerkt naar een sprekend lichaam en een lichaam dat psychisch spreekt.

Het lichaam neemt een belangrijke positie in en betekenisvolle herinneringen die wij in ons dagelijks leven opdoen ontstaan uit actie, beweging en lichamelijk contact. Het lichaam heeft als het ware een eigen taal en geheugen. Daarnaast spelen bewegen en lichamelijkheid een belangrijke rol in de interactie: zij vormen een brug tot contact, communicatie en zelfrealisatie. De basale ervaringen en belevingskwaliteiten (zoals op eigen benen staan, stevig staan, een standpunt hebben, je laten opvangen en dragen, ruimte innemen, vasthouden en loslaten) zijn in overdrachtelijke betekenis in het dagelijks leven karakteristiek voor bepaalde psychische kwaliteiten. Een verstoring kan leiden tot lichamelijke sensaties, blokkades, spanningen en impulsen die soms moeilijk met woorden te omschrijven zijn. Binnen studio Reinvitaal worden de vaardigheden aangeboden om te leren luisteren naar het lichaam als ‘pratend subject’.

Met behulp van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken werken wij samen met u toe naar een sprekend lichaam en een lichaam dat psychisch spreekt. Centraal staan het leren herkennen van eigen en andermans lichaamshouding en -signalen, er ontvankelijk voor te zijn en samenhang te ontdekken met onderliggende mentale toestanden. De lichaamsgeoriënteerde interventies kunnen zowel losstaand als aanvullend op het huidig therapeutisch proces ingezet worden.

“Het ademt. Het leeft. Het beweegt. Het begrenst. Het blokkeert. Het voelt. Het beleeft. Het voelt mee. Het uit.”

Neem contact op

Maak kennis met studio Reinvitaal! Wil je eerst sfeer proeven, volg dan vrijblijvend een try-out. Indien het bevalt kan je gelijk doorgaan met jouw actieve levenstijl!