Eiwitten

Een compleet voedingspatroon is opgebouwd uit een mix van macro- en micronutriënten. Onder de macronutriënten valt te verstaan: koolhydraten, eiwitten en vetten. Hoewel we veel voedingsstoffen verwelkomen, zijn er een aantal belangrijker dan anderen. Deze stoffen noemen we essentieel, wat impliceert dat we het nodig hebben om een homeostase in ons lichaam te handhaven, echter niet zelf kunnen produceren. Later meer hieromtrent. Als we inzoomen op de eiwitten kunnen we vastberaden stellen dat eiwitten het fundament vormen van alle cellen, het hart van alle organische bedrijvigheid. Eiwitten, ook wel peptiden genaamd, zijn absoluut onmisbaar bij de opbouw van de celstructuur, de aanmaak van hormonen, neurotransmitters, antilichamen, enzymen en bij het onderhoud van het spierstelsel. Eiwitten zijn daarom de pijlers van het leven en bij uitstek de bouwstof en gereedschap van ons lichaam!

Read more

Een spiegel is een bedoeld om een beeld te reflecteren zoals het is, zonder het fraaier of gebrekkiger te maken. Van een spiegel willen we een beeld, geen preek. Het kan zijn dat we het beeld dat we zien niks vinden; dan nog bepalen we graag zelf of we voor een cosmetische correctie gaan….. Een helder beeld, in een glazen spiegel of in een gespiegelde emotie biedt kans op het zelf nemen van initiatief, tot bijwerken en veranderen.

– H Ginott

Vitaal bewegen

Beweging wordt mogelijk gemaakt door een nauwkeurig samenspel van verscheidene facetten binnen het menselijk lichaam. De wetenschap van de ontogenese schenkt veel aandacht aan de ontwikkelniveau ’s van zenuwbanen, spier- en gewrichtssystemen. Zo’n samenspel in de meest pure vorm manifesteert zich al in de eerste levensjaren. Een baby leert bewegen door te voelen (proprioceptieve ontwikkeling) en door ingebouwde motorische programma’s. Getriggerd door de wondere wereld heft hij na enkele weken zijn hoofd op, in buikligpositie steunend op de onderarmen. Dit beweegpatroon is ook wel bekend als de crocodile breath met press-up voor thorocale extensie, met de inzet van nek- en scapula stabilisatie. Is dit eenmaal onder de knie wordt er in tripple flex positie steunend op één arm gereikt naar het o zo interessante melkflesje op de tafel. Hierbij wordt de anti-rotatie stijfheid uitgedaagd. Wonderlijk om de beweegontwikkeling bij baby’s te mogen aanschouwen. Het vertoont grote gelijkenissen met corrigerende oefeningen uitgevoerd binnen het revalidatie-/sportprogramma van REIN . Zo zijn wij allen bekend met oefeningen zoals rollen, push-up, kruipen en squatten. De basis wordt jong intuïtief aangeleerd, zaak is om contact te blijven met het lichaam en aandacht te houden voor lichaamspositie.

In balans

Gewichtsregulatie lijkt vooral het speelveld te zijn voor voedingsinname. Het aandeel van fysieke activiteit is relatief klein en in veel gevallen zelfs verwaarloosbaar. Dat wil niet zeggen dat ik van mening ben dat fysieke activiteit onbelangrijk is, vooral voor de gezondheid. Een disbalans lijkt in de meeste gevallen terug te voeren op een verstoorde energiebalans. Met andere woorden: we eten meer/minder dan het lichaam bij onze levensstijl nodig heeft. Naast de veranderingsbereidheid is een eerste en belangrijke stap in de goede richting je voedingsgewoonten in kaart te brengen en deze langzamerhand te veranderen. REIN ziet dit als het raamwerk van mindless –mindful eten.

Voor het aankomen, afslanken, vitaliseren dien je je ervan bewust te zijn dat het een ingreep is in je huidige manier van leven. Balans kan ontstaan door op een niet-oordelende wijze, aandacht in het hier en nu gefaseerd een juist gedragspatroon in te laten slijten en dat ontstaat door het te doen en herhaling. Tools om chronische gedragsverandering te bewerkstelligen en evenwicht in jezelf te vinden doe je bij REIN. Informeer naar de mogelijkheden: info@reinvitaal.nl

Brace the impact!

Iemand die stand kan houden wordt spreekwoordelijk ook wel geroemd als “iemand met een ruggengraat”. Wonderbaarlijk aangezien een ruggengraat an sich beperkte stabiliteit van zichzelf heeft. Ontdaan van alle samenwerkende spieren zal de compressiekracht beperkt moeten blijven tot nog geen 10 kg voordat het als een kaartenhuis in elkaar stort (Lucas D, 1961). Ons wervelkolom is kwetsbaar bij herhaalde verhoogde druk en heeft tijd nodig om te herstellen. Zoals het in de natuur werkt, zo ook in het lichaam. Het is van belang dat er een evenwicht gevonden wordt tussen belasting en belastbaarheid. Disbalans kan leiden tot letterlijke scheefgroei.

Read more

Vitaal leven

Een inspirerend levensverhaal van een jonge autistische vrouw die de grenzen van haar ziekte doorbreekt, is het boek ‘De spiegel van mijn ziel’. Binnen de archeologie van een eenpersoonscultuur omschrijft de schrijfster haar mentale herstel die zij bereikte vanuit de aanvaarding binnen de gorillagemeenschap. De opgedane levenslessen vanuit het contact met de gorilla’s en de behoefte aan affectie, aansluiting en kameraadschap hebben haar leven waarde gegeven. De veranderingen en werkelijke groei hebben het geluksgevoel overstegen ondanks momenten van lijden. Alhoewel geluk en zingeving nauw aan elkaar verbonden zijn hoeft er geen causaal verband aanwezig te zijn.

De Joodse neuroloog en psychiater Viktor Emil Frankl, grondlegger van de existentiële analyse schreef er een boek over, De zin van het bestaan. Als overlever van de holocaust omschrijft hij zingeving als drijfveer zelfs binnen de meest gruwelijke, mensonwaardige omstandigheden. De zoektocht naar zingeving drijft een mens tot actie. De positieve psychologie haakt hier op door het als component te zien binnen ‘floreren’. Floreren bestaat uit de som van positieve emoties, betrokkenheid, betekenisvolle relaties, zingeving en voldoening.

Enkele richtlijnen ter stimulatie:

 1. Het werken aan deugden en competenties heeft alles te maken met het ontdekken, creëren en eigen maken.
 2. Dankbaarheid heeft een direct meetbaar positief effect op de hartslagvariatie.
 3. Onthoudt dat ontwikkeling, groei en verandering constante factoren zijn in ons leven.
 4. Wensen weten te vertalen naar concrete gedragsvoornemens maken gemiddeld 10 keer meer kans om hun wensen ook echt waar te maken.
 5. Koester mooie momenten!

 

Meer weten? Volg het vitaliteitstraject bij REIN.

Vitaal voeden

Leve de variatie!

Ons menselijk lichaam bestaat uit miljarden cellen die op een bewonderenswaardige wijze met elkaar interacteren om allerlei taken uit te voeren. Voor alle noodzakelijke inwendige lichaamsprocessen is energie nodig. Als daarnaast de lichamelijke inspanning stijgt, neemt de energiebehoefte toe. Gelukkig zijn we gezegend met cellen die de beschikking hebben over eigen ‘energiecentrales’. Een goede manier om de energiecentrales van power te voorzien is door het integreren van een gevarieerd voedingspatroon binnen het dagelijks leven. Let wel, zaak is dat we een goede balans zien te vinden tussen wat het lichaam nodig heeft en wat het lichaam gebruikt. Met andere woorden; eet niet meer dan het lichaam nodig heeft bij jouw levensstijl. Overgewicht is in de meeste gevallen terug te voeren op een verstoorde energiebalans. Terugkomend op de variatie is de mens een alleseter die behoefte heeft aan afwisseling. Echter lijkt het er hedendaags steeds meer op dat we ons binnen de variatie van voedingsmiddelen minder laten leiden tot wat goed voor ons in. Andere factoren gaan een overheersende rol spelen zoals; emotie, genot, bereidingsgemak en gewoonte. Zaak is om je bord weer kleur te geven en je creativiteit los te laten in de keuken. Varieer met alle groenten en fruit die er voorhanden zijn. Keer je ’s om als je voor de schrappen staat en verwonder je om de andere artikelen. Haal voedsel in huis dat je lekker vindt, maar al in tijden niet hebt bereid. Kortom, leve de variatie! Om een vuist te maken tegen voeding gerelateerde welvaartsziekten heeft REIN een aantal richtlijnen geformuleerd die snel en makkelijk toe te passen zijn:

 1. Zorg voor je dagelijkse dosis lichaamsbeweging,
 2. Varieer met groente & fruit,
 3. Eet met regelmaat (vette) vis,
 4. Beperk het gebruik van producten met een hoog gehalte aan verzadigde vetzuren en/of transvetzuren,
 5. Houdt het gebruik van koolzuurhoudende dranken (zeer) beperkt,
 6. Bij alcoholgebruik: wees matig,
 7. Wees zuinig met keukenzout.

Methodiek

REIN werkt volgens de IMPACT methode. Deze methode staat voor Individuele Progressieve Training en focust zich op de kwaliteit van beweging. De kwaliteit van een beweging wordt sterk bepaald door de precisie waarmee de beweging wordt gemaakt om wrijving tot een minimum te beperken. Daarvoor dienen er aan een aantal voorwaarden te voldoen. REIN maakt gebruik van een ontsporingsdetectiescan en voert vanuit de analyse interventies uit. Het aanleren van basis beweegpatronen vormt een cruciaal fundament voor preventie en prestatie. Mits de beweging van goede kwaliteit is, kan er pas serieus belast en beproefd worden. Kortom, een wetenschappelijk solide methode die volledig is afgestemd op jouw als persoon! Volledig afgestemd op jouw doeleinden!

Revalidatie training

Revalidatie training is een integrale aanpak gebaseerd op het herstel van gewrichtsfunctionaliteit. Hierbij wordt de asymmetrie van de gewrichtstanden geanalyseerd en geluisterd naar de pijnbeleving. Dit schijnt een behoorlijk consistente voorspeller van blessures te zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een heupgewricht niet naar behoren functioneert, waardoor uiteindelijk een deel van de rug moet bewegen waar het niet voor bestemd is. Uit onderzoek is dit patroon geïdentificeerd als een risicofactor voor lage rugpijn. Na indicatie en doorverwijzing specialist kan REIN ingeschakeld worden voor het verder onderhouden/ aanleren van gewenste beweegpatronen en te zoeken naar de ‘richting van verlichting’.

Wij verwelkomen je om contact op te nemen voor nadere informatie over onze diensten. Een try-out voor een CrossFitness workout is vrijblijvend.