Vitaliteitstraject

Een gezonde leefstijl hangt niet af van een keuze op een specifiek moment, maar bestaat uit een samenspel van vele keuzes die elke dag weer gemaakt moeten worden en die elkaar beïnvloeden. Veel campagnes hebben meestal wel enig effect op kennis en houding, maar niet op gedrag. Daarbij lijkt een integrale en langdurige aanpak het meest effectief in het reduceren van risicofactoren. Bij Reinvitaal geen sprake van een quick fix, wel de effort naar structurele gedragsverandering. Vitaliteit is een breed begrip en verdient enige verheldering. Voor Reinvitaal staat vitaliteit symbool voor de fysieke, mentale en emotionele vrijheid ervaren om meer uit het leven te halen. Waar kun je van genieten, plezier aan beleven? Hoe behoud je de balans tussen datgene wat je energie geeft en datgene wat je uitput? Wat is je doel en wat is er voor nodig om dat te bereiken? Lukt het vanuit eigen kracht of is het noodzakelijk om hulpbronnen vanuit de omgeving te mobiliseren?

Het vergroten van de vitaliteit wordt uitgevoerd vanuit de volgende competenties en interventies:

  1. leefstijlbegeleiding (voeding, beweging en coaching),
  2. fysiek functioneel bewegen/ trainen,
  3. life-coaching (persoonlijke ontwikkeling, zingeving en voldoening).

Plan van aanpak:

Reinvitaal is gespecialiseerd in het aanbieden van een vitaliteitstraject waarbinnen beweging geïmplementeerd kan worden. De behoefte is er om een maatschappelijk doel te dienen! Aan de hand van eerder gerapporteerde interventies wordt er ingestoken op het aanleren van nieuwe gewoonten om zodoende dichterbij een ieders doel te komen. Hierbij gaat het om een voorstelling proberen te maken van de toekomstige situatie of het doel dat men wenst te bereiken. Aansluitend is het relevant om zicht te krijgen op de obstakels in het heden die hem daartoe belemmeren, en die hij dus moet zien te overwinnen. Dit vergroot de innerlijke motivatie en energie voor gedragsverandering, verbindt de gewenste toekomst met omstandigheden in de actuele realiteit, en benadrukt de noodzaak tot actie.

Wij verwelkomen je om contact op te nemen voor nadere informatie over onze diensten. Een try-out voor een CrossFitness workout is vrijblijvend.