In balans

18 oktober 2015
18 oktober 2015 ReinAdmin

Gewichtsregulatie lijkt vooral het speelveld te zijn voor voedingsinname. Het aandeel van fysieke activiteit is relatief klein en in veel gevallen zelfs verwaarloosbaar. Dat wil niet zeggen dat ik van mening ben dat fysieke activiteit onbelangrijk is, vooral voor de gezondheid. Een disbalans lijkt in de meeste gevallen terug te voeren op een verstoorde energiebalans. Met andere woorden: we eten meer/minder dan het lichaam bij onze levensstijl nodig heeft. Naast de veranderingsbereidheid is een eerste en belangrijke stap in de goede richting je voedingsgewoonten in kaart te brengen en deze langzamerhand te veranderen. REIN ziet dit als het raamwerk van mindless –mindful eten.

Voor het aankomen, afslanken, vitaliseren dien je je ervan bewust te zijn dat het een ingreep is in je huidige manier van leven. Balans kan ontstaan door op een niet-oordelende wijze, aandacht in het hier en nu gefaseerd een juist gedragspatroon in te laten slijten en dat ontstaat door het te doen en herhaling. Tools om chronische gedragsverandering te bewerkstelligen en evenwicht in jezelf te vinden doe je bij REIN. Informeer naar de mogelijkheden: info@reinvitaal.nl

, , , ,

Wij verwelkomen je om contact op te nemen voor nadere informatie over onze diensten. Een try-out voor een CrossFitness workout is vrijblijvend.