LBI

Binnen psychologische- en psychotherapeutische behandelingen worden de klachten veelal benaderd door hun psychologische oorzakelijkheid en de effecten hiervan op de psyche. Het verbale aspect krijgt voorrang binnen de behandelingen. Wij bieden als additie op en als complementair aan uw psychologische of psychotherapeutische behandeling lichaamsgeoriënteerde en bewegingsgerichte psychologische interventies aan, kortweg LBI. Wij zoeken de verdieping in het ‘aan den lijve ervaren’.

"EEN SPREKEND LICHAAM EN EEN LICHAAM DAT PSYCHISCH SPREEKT"

Onze Visie

finger-1697331_1920

Het lichaam neemt een belangrijke positie in en betekenisvolle herinneringen die wij in ons dagelijks leven opdoen ontstaan uit actie, beweging en lichamelijk contact. Het lichaam heeft als het ware een eigen taal en geheugen. Daarnaast spelen bewegen en lichamelijkheid een belangrijke rol in de interactie: zij vormen een brug tot contact, communicatie en zelfrealisatie. De basale ervaringen en belevingskwaliteiten (zoals op eigen benen staan, stevig staan, een standpunt hebben, je laten opvangen en dragen, ruimte innemen, vasthouden en loslaten) zijn in overdrachtelijke betekenis in het dagelijks leven karakteristiek voor bepaalde psychische kwaliteiten. Een verstoring kan leiden tot lichamelijke sensaties, blokkades, spanningen en impulsen die soms moeilijk met woorden te omschrijven zijn. Binnen studio Reinvitaal worden de vaardigheden aangeboden om te leren luisteren naar het lichaam als ‘pratend subject’.

Onze doelgroep

pedestrians-1209316_1920

Herkent u zich één of meerdere dynamieken: Zwaar in het lichaam voelen bij een neerslachtigheid? Hoog in de ademhaling zitten als u gespannen/ angstig bent? Onduidelijk pijnklachten in uw lichaam ervaren? Uw lichaam anders beleven dan u wenst? Een ineengedoken houding aannemen vanwege moeite met positie innemen? Opgejaagd voelen vanwege alle opgelegde druk? Rusteloosheid of zeer alert zijn vanwege ingrijpende gebeurtenissen?

Hierin kunnen wij iets voor u betekenen. LBI biedt een experienteel kader waarin ontvankelijkheid centraal staat voor psychologisch lichamelijke processen en lichamelijk psychologische fenomenen. Centraal binnen dit proces staat het bevorderen van het mentaliserend vermogen via een lichaamsgeoriënteerde benadering.

Onze werkwijze

jump-2595005_1920

Met behulp van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken werken wij samen met u toe naar een sprekend lichaam en een lichaam dat psychisch spreekt. Centraal staan het leren herkennen van eigen en andermans lichaamshouding en -signalen, er ontvankelijk voor te zijn en samenhang te ontdekken met onderliggende mentale toestanden. De lichaamsgeoriënteerde interventies kunnen zowel losstaand als aanvullend op het huidig therapeutisch proces ingezet worden.

Wij verwelkomen je om contact op te nemen voor nadere informatie over onze diensten. Een try-out voor een CrossFitness workout is vrijblijvend.