Vitaal leven

28 september 2015
28 september 2015 ReinAdmin

Een inspirerend levensverhaal van een jonge autistische vrouw die de grenzen van haar ziekte doorbreekt, is het boek ‘De spiegel van mijn ziel’. Binnen de archeologie van een eenpersoonscultuur omschrijft de schrijfster haar mentale herstel die zij bereikte vanuit de aanvaarding binnen de gorillagemeenschap. De opgedane levenslessen vanuit het contact met de gorilla’s en de behoefte aan affectie, aansluiting en kameraadschap hebben haar leven waarde gegeven. De veranderingen en werkelijke groei hebben het geluksgevoel overstegen ondanks momenten van lijden. Alhoewel geluk en zingeving nauw aan elkaar verbonden zijn hoeft er geen causaal verband aanwezig te zijn.

De Joodse neuroloog en psychiater Viktor Emil Frankl, grondlegger van de existentiële analyse schreef er een boek over, De zin van het bestaan. Als overlever van de holocaust omschrijft hij zingeving als drijfveer zelfs binnen de meest gruwelijke, mensonwaardige omstandigheden. De zoektocht naar zingeving drijft een mens tot actie. De positieve psychologie haakt hier op door het als component te zien binnen ‘floreren’. Floreren bestaat uit de som van positieve emoties, betrokkenheid, betekenisvolle relaties, zingeving en voldoening.

Enkele richtlijnen ter stimulatie:

  1. Het werken aan deugden en competenties heeft alles te maken met het ontdekken, creëren en eigen maken.
  2. Dankbaarheid heeft een direct meetbaar positief effect op de hartslagvariatie.
  3. Onthoudt dat ontwikkeling, groei en verandering constante factoren zijn in ons leven.
  4. Wensen weten te vertalen naar concrete gedragsvoornemens maken gemiddeld 10 keer meer kans om hun wensen ook echt waar te maken.
  5. Koester mooie momenten!

 

Meer weten? Volg het vitaliteitstraject bij REIN.

, , , , , ,

Wij verwelkomen je om contact op te nemen voor nadere informatie over onze diensten. Een try-out voor een CrossFitness workout is vrijblijvend.